Παρακολούθηση

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η My Company Finance αναλαμβάνει την προετοιμασία , υποβολή και υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων με σκοπό την χρηματοδότηση από επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο.

Πραγματοποιούμε την αξιολόγηση ως προς τις βασικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια της κάθε επιχείρησης με σκοπό να δούμε την επιλεξιμότητα της με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα και υπολογίζουμε την βαθμολογία της , δίνοντας συμβουλές για την βελτίωση της. Παράλληλα υποστηρίζουμε την σύνταξη της επενδυτικής πρότασης και την ηλεκτρονική της υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και την πρωτοκόλληση του φακέλου στο αρμόδιο φορέα υπαγωγής μετά από την συλλογή και ενδελεχής αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Υποστηρίζουμε τον φάκελο κατά την διάρκεια της αξιολόγησης , παρέχουμε συμβουλές ως προς την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (μετά την εγκριτική απόφαση) , συντάσσουμε και υποβάλλουμε τις αιτήσεις ελέγχου μετά την ολοκλήρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για την σύνταξή τους και τέλος υποστηρίζουμε κατά την διάρκεια ελέγχου της αίτησης ολοκλήρωσης και την μέχρι εκταμίευση της επιχορήγησης.

Η εταιρεία μας δίνει πλήρες αντίγραφο στους πελάτες της με όλα τα δικαιολογητικά υποβολής για το πρόγραμμα.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η κατανόηση και αποδοχή των συνθηκών , των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών κάθε επιχείρησης είναι σημαντική για την υλοποίηση και κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου πλάνου με στόχο την επίτευξη και απόδοση του επενδυτικού σχεδίου , πάντα με άξονα τα αντικειμενικά τεχνοοικονομικά κριτήρια.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

0 Σχόλια

Το άρθρο είναι κλειστό για σχόλια.
Παρέχεται από τη Zendesk